Learning phase във Facebook – какво представлява и как да оптимизираме резултатите спрямо нея?

Всеки път, когато създадете нов рекламен сет или направите значителни промени в съществуващ във вашите Facebook кампании, настъпва learning phase. Вероятно ви се е случвало и да имате рекламни сетове, които остават дълго там. В тази статия ще разгледаме по-детайлно какво е това и ще ви разкрием добри практики за понижаване на CPA (Cost per action) и за увеличаване на реализациите при learning phase.

Системата за показване на реклами във Facebook използва machine learning, за да оптимизира вашите резултати. Всеки път, когато се показва една от вашите реклами, системата за доставка на такива, научава повече за най-подходящите хора, към които да се насочва, часовете от деня за показване на рекламата, разположенията (placements) и криейтивите, които да използва. Колкото повече се показва рекламата, толкова по-добре работи тази система за оптимизиране на нейната ефективност.

Learning phase е периодът, когато системата за доставка на реклами все още има какво да научи за тях. По време на фазата, автоматично се проучва най-добрият начин за това как да се показва набора от реклами – активно се изпробват различни аудитории, разположеният и други, така че ефективността все още не е стабилизирана.

Излизане от learning phase

Рекламните сетове излизат от learning phase, веднага щом ефективността им се стабилизира. Обикновено това става, след като рекламен набор получи около 50 оптимизационни ивента (events) в рамките на 7-дневен период.

Ако вашият набор от реклами не получава достатъчно оптимизационни ивенти, за да излезе от learning phase (или ако системата за доставка на рекламите прогнозира, че няма да получи достатъчно оптимизационни ивенти в бъдеще), в колоната “Delivery” за вашия ад сет ще виждате изписано “Learning limited”.

Защо learning phase има значение?

По време на learning phase доставката на реклами все още не е оптимизирана, така че докато тя продължава, рекламните набори са по-малко стабилни и обикновено имат по-висок CPA (Cost per action). Тези графики илюстрират въздействието на learning phase върху CPA:

Learning phase - Facebook Ads - Accella Digital

По-малък дял от предвидения бюджет, изразходван в learning phase, обикновено води до по-висок дял, изразходван по време на стабилизираното показване на реклами и по-ниско CPA (Cost per action). Рекламодателите, инвестирали около 20% от бюджета във learning phase, виждат 17% повече реализации и 15% по-ниско CPA от рекламодателите с около 80% от бюджета в learning phase.

Оптимизирайте вашите разходи

След като публикувате нови рекламни сетове, избягвайте честите редакции. Ръчните оптимизации допринасят за това да имате набори от реклами, които не излизат от learning phase. Определени редакции на ниво кампания, рекламни сетове и реклами нулират тази фаза и тя започва отново. Това са редакциите, при които рекламните сетове ще влязат отново в learning phase:

На ниво кампания промяна в:

 • Бюджета, като зависи от промяната в сумата;
 • Стойността на зададения bid (Bid amount), зависи от промяната в сумата;
 • Bid стратегията.

На ниво рекламен сет промяна в:

 • Таргетирането;
 • Разположенията (Placements);
 • Ивента за оптимизация (Optimisation event);
 • Добавяне на нова реклама;
 • Bid стратегията.

На ниво реклама:

 • Всяка промяна.

Избягвайте да имате твърде много рекламни сетове

Големият обем от рекламни сетове е друга водеща причина за това да не излизат от learning phase.  Когато даден рекламодател пусне твърде много рекламни сетове в една кампания, всеки отделен се показва по-рядко. Това означава, че по-малко рекламни сетове излизат от learning phase и се изразходва повече бюджет, преди системата да е оптимизирала напълно ефективността.

За да избегнете този проблем, е необходимо да намалите броя на рекламните сетове, като ги обедините. Ето някои добри практики за оптимизиране:

 • Ако създавате много рекламни сетове, за да сравнявате резултатите по аудитории, можете да ги разпределите във времето, така че да не са активни едновременно. Също може да са в различни кампании или да ги обедините по възможни общи характеристика.
 • Ако таргетирате рекламни сетове към няколко малки географски области, можете да ги обедините в едно по-голяма географска област.
 • Ако таргетирате за различни разположения (placements), можете да включите automatic placements или да изберете всички желани от manual placements.
 • Ако таргетирате за различни езици, можете да изберете опцията за множество езици (multiple languages). Рекламите ще се показват автоматично на правилния език.

Избягвайте твърде ограничаващи настройки

Други настройки на кампаниите и рекламните сетове също могат да попречат за получаване на достатъчен обем конверсии за излизане от learning phase. Диагностицирайте ефективността на learning phase за даден рекламен сет, като използвате Delivery view. Ето и няколко възможни причини, поради които не излизат от фазата:

 • Нисък бюджет.

Тъй като рекламните сетове се нуждаят от около 50 оптимизационни ивента в рамките на 7-дневен период, за да излязат от learning phase, рекламният сет трябва да има достатъчен бюджет, за да позволи тези ивенти. Ако зададете много малък бюджет, те може да не се изпълнят, а ако е твърде голям да харчите излишно, преди сетовете да се стабилизират.

 • Нисък bid или ограничение на разхода (cost cap).

Ако използвате функциите за bid cap, target cost, cost cap или оптимизиране на стойността с минимален ROAS, което ограничава вашите рекламни сетове от получаване на около 50 реализации за 7-дневен период, тогава те може да не излязат от learning phase.

 • Малък размер на аудиторията.

Аудиториите с големи размери са по-склонни да генерират достатъчно реализации, за да може рекламният сет да излезе от learning phase.

 • Рядко случващ се оптимизационен ивент

Ако вашият ивент се случва по-малко от 50 пъти седмично, помислете за оптимизиране за друг ивент, който се случва по-често. Например, ако виждате по-малко от 50 ивента за покупка на седмица, помислете дали да не оптимизирате за ивент за добавяне към количката.

Не забравяйте особеностите на learning phase, когато създавате вашите Facebook кампании. Следвайки всички изброени добри практики, вашите рекламни сетове няма да се задържат дълго в нея, а и ще постигнете цялостно по-добри резултати. Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас през сайта, или да разгледате профила на агенцията ни в директорията на Facebook Marketing Partners.

 

 

 

 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

 1. […]     Рекламните сетове в кампаниите все още са в learning фаза за вашите идеални […]

Comments are closed.