Нововъведения в Google Ads през 2022

  1.    Краят на една E(TA)ра:  Expanded Text Ads

Eдна от промените, привлекли най-много вниманието на PPC специалистите през 2022, беше окончателното премахване на разширените текстови реклами (Expanded Text Ads). Това принуди рекламодателите да се пренасочат изцяло към Responsive Search Ads (RSA). Промяната влезе в сила от юли 2022.

RSA са много по-автоматизирани за разлика от ETA, но бъдете сигурни – това не значи по-ниски резултати. Можете да създадете хиляди комбинации от заглавия и описания, докато намерите най-работещите за вас.

Въпреки неизбежните промени, все пак може да опитате да си създадате сами ETA чрез pin-ване на конкретни словосъчетания и така да тествате ефективността на посланията ви, въпреки че платформата ще ви предупреди като отчете качеството на рекламата като “poor”.

  1.       Smart Shopping и Local campaigns – преминават в Performance Max

Google Ads премахна типовете кампании Smart Shopping и Local campaigns като започна да ги автоматизира и ги “надгради” до най-новия тип кампания –  Performance Max.

Кампаниите Performance Max на Google освен голям набор от функции, предлагат още по-голям обхват като рекламират в цялата рекламна мрежа на Google.  Значително по-широкото достигане  и автоматизацията позволиха на много рекламодатели да постигнат значително увеличение на конверсиите при по-ниска CPA, без да се налага да управляват голям брой кампании.

  1.       Business Name & Business Logo

Тази нова функционалност на Google, макар и още в BETA, ще ви помогне да добавите името на вашия бизнес, както и логото, като assets в акаунта, които ще се визуализират към текстовите ви реклами. 

Можете да проверите дали имате функционалността налична при вашите акаунти през Ads&Assets – Assets – и добавите Business Name и/или Business Logo.

 

Добавянето на тази допълнителна информация може да спомогне за създаване на по-добра връзка с нови клиенти или утвърждаване на връзката с вече съществуващи такива, като използвате потенциала на името и визията на вашия бранд.

  1.       Voice-over и Audio YouTube реклами 

Voice-over ads

През юли 2022 Google обяви нова функционалност на Google Ads, която дава възможността за добавяне на озвучаване (voice-over) към видео рекламите, използвайки text-to-speech технологията. Отчасти заради все по-бързо развиващата се платформа Тик Ток, атрактивното й съдържание и хилядите възможности за лесно монтиране на видеа, Google добави функцията, за да могат рекламодателите и маркетинг специалистите да направят подобрения на видео рекламите си. Според проучванията на Google включването на глас зад кадър може да повиши запомнянето на рекламата ви с повече от 25%.

Функционалността е достъпна през Asset Library като можете да избирате измежду 8 различни гласа, които да добавите към видеата си.

В полето за съобщение, въвеждате текста, който искате да бъде прочетен като voice-over на видеото. Можете да изберете момента, в който да стартира гласа, скоростта, както и да чуете preview на записа преди да публикувате.  

Audio ads

От края на октомври 2022 и аудиорекламите вече са достъпни като формат за всички рекламодатели в световен мащаб, като тази нова функционалност помага за максимално разширяване на обхвата от потребители – достигайки не само до тези, които гледат видеа, но и тези, които използват платформата само за слушане. 

Според данни от Google, тестваните бета аудио кампании са довели до 87% повече резултати по отношение на запомнянето на рекламата и до близо 81% по-висока степен на разпознаваемост на рекламирания бранд.

5.       Custom Columns – upgrade

Една от най-полезните промени в платформата през изминалата година е надграждането на Custom Columns с повече функции за персонализиране на данните. Преди промените от тази година отчетите от Custom Columns поддържаха само една колона – за конверсии, която позволяваше да се сегментират conversion actions без свързани показатели към тях, като например разход.

Освен новия изглед, Custom Columns вече предлага: 

  1.       Таблични функционалности
  2.       Възможност за изчисляване и сравняване на данни в различни периоди от време
  3.       Добавяне на колони, които не са обвързани с определени метрики като например –  campaign name, budget и пр.
  4.       Възможност за прилагане на няколко филтъра към една колона
  5.       Нови възможности за колони като True/False, Date, Text и пр.
  6.       Google премахва Similar Audiences

Едно от ключовите съобщения за рекламодателите през 2022 г. беше, че идва краят и на Similar Audiences.

Преди почти 10 години Google въвежда Similar Audiences, за да спомогне за обхвата на ремаркетинг аудиториите на рекламодателите.  Новите стандарти за поверителност на информацията обаче, които нанесоха сериозен удар върху решенията спрямо аудиториите в платформата, наложиха и промените.

Затова и в началото на ноември 2022, от Google обявиха, че планират премахването на Similar audience и преминаването към по-трайни решения по отношение на аудиториите през идващата година.

От май 2023 г. Similar Audiences вече няма да могат да се добавят към кампаниите или рекламните групи. През август 2023 г. те вече ще бъдат изцяло премахнати като опции за таргетиране.

Ето как автоматизираните процеси в платформата могат да ви помогнат да преминете гладко през промените, които предстоят:

За Discovery, Display и Video action кампанииите  – optimized targeting функционалността може да ви помогне да намерите нови и релевантни аудитории, които вероятно ще конвертират без да разчитат на third-party data.

За Video reach или consideration кампаниите – можете да използвате функцията audience expansion, с чиято помощ ще достигнете до повече хора, които да се поинтересуват от вашия бизнес. Очаква се скоро тази функция да бъде достъпна и за Display кампаниите.

За кампаниите Search и Shopping можете да достигнете до най-важната аудитория за вашия бизнес като използвате Smart Bidding офериране, като този начин за офериране автоматично използва сигналите от first-party data.

За да разберете как тези автоматизирани решения работят за постигане на маркетинговите ви цели, можете да използвате информацията от audience insights, която ще намерите в секцията Insights. Ще научите повече за интересите на клиентите си и за начина, по който те взаимодействат с рекламите ви, за да знаете как да се свържете с тях и да извлечете полезна информация, с която да подобрите и увеличите резултатите си. 

 

Източници: Google Ads Support, www.searchengineland.com;