Препокриване на Facebook аудитории: Какво представлява и как да го избегнете?

Facebook Audience Overlap т.нар. Застъпване на аудитории във Facebook е реален и често срещан проблем, когато рекламирате в платформата и може да е пречка за достигне до хората, които таргетирате и същевременно да увеличи рекламния разход. И в двата случая говорим за деоптимизация на кампаниите, което би намалило ефективността им. В тази статия ще разгледаме по-подробно в кои случаи се наблюдава застъпване на аудитории и кои са методите, с които да го избегнем.

Какво е препокриване на аудиторията?

Препокриване на аудиторията се получава, когато хората от една от аудиториите ви, присъстват и са включени и в друга, напълно различна такава. Пример за това може да бъде lookalike аудитория 1% и 2%. Хората във вашата lookalike 1% аудитория много често съществуват и в създадената от вас lookalike 2%. Друг пример може да бъде следният: аудитория за всички посетители, били на сайта да се застъпва с аудитория напр. ‚‚Добавили продукти в кошницата‘‘, тъй като добавилите продукт в кошнцата са част от всички посетители. Същото сечение се наблюдава и при: ремаркетинг аудитория all visitors и тези, които са вече поръчали. Аналогично при създаване на кампания за нова аудитория е важно да се изключват потребителите, които вече са били на сайта.

Как застъпването на аудитория може да намали ефективността на кампаниите ви?

Негативните последствия от застъпването на аудиториите е, че плащате двойно за едни и същи потребители т.е. двоен разход. Например, ако таргетирате: lookalike 1%, както и lookalike 1% и 2% в два различни рекламни сета, тогава потребителите от lookalike 1% ще виждат рекламата ви два пъти. Така нареченият „audience overlap“ може да доведе до изчерпване на рекламата. Ако едни и същи потребители виждат рекламата ви за дълъг период от време, те могат да спрат да взаимодействат с нея. В такъв случй можем да говорим за спам. Също така, ако не предприемем действия, потребителите могат да започнат да докладват, скриват рекламата ви или да пишат негативни коментари. Това би било неефективно харчене на рекламния ви бюджет.

Как да разберете дали имате застъпване на аудиторията?

  • Facebook разполага с чудесен и лесен за използване инструмент в секцията Аудитории на Бизнес мениджър. По-долу можете да видите откъде да изберете Аудитории.

  • След това, избирате всички аудитории, които използвате на ниво рекламен сет (от падащото меню под Actions, избирате Показване на Audience Overlap).

  • Оттам ще се появи поп-ъп прозорец със списък с всички аудитории, които сте избрали, както и някои други метрики. Картинката показва сравнение на горните аудитории с долните. Всяка аудитория показва броя хора, които присъстват в двете аудитории. Също така показва % застъпване (intersection) на всяка аудитория с тази от горната. На долната картинка се вижда 48% от избраната add to cart аудитория и застъпване със списъка за 2018 lookalike. Можете да използвате запазените аудитории, базирани на демографии и интереси.

Как да избегнем застъпването на аудитории?

За да избегнете застъпване на аудитория, трябва да се фокусирате върху това как са настроени рекламните сетове и тяхното таргетиране (респективно и това кои аудитории са изключени).

Заключение

Застъпването на аудитории може да се забележи при всеки рекламодател, ако не са внимателни с настройките по тях, когато са ръчно създадени и с тези на ниво рекламен сет. Както споменахме по-горе, това може да доведе до негативни резултати за кампаниите и цялостния тренд на акаунта. Изискват се няколко техники и метода, с които да забележите и хванете това. Правилните настройки на ниво акаунт, кампания и рекламен сет във Facebook водят до успешно и оптимално рекламиране в дигиталния канал.

 

Източник: PPC Hero – https://www.ppchero.com/facebook-audience-overlap-what-is-it-and-how-to-avoid-it/