Промени във Facebook Ads за 2021

Както традицията повелява, продължаваме ежегодната поредица в блога ни за основните ключови промени през изминалата година във Facebook (или така вече познатата Meta). В света на рекламата и социалните мрежи промените са постоянни и динамични, но за да можем да използваме платформите в пълния им потенциал, трябва да сме запознати с актуализациите в тях, или поне с най-съществените такива.

В днешната статия сме подбрали и обобщили основните новости и важни промени през 2021г., които е важно да имате предвид, работейки в платформата Facebook.

Промените, свързани с iOS 14 

  • Промяна с начина на отчитането на конверсии при устройства с iOS 14

Отчитането на действията, които потребителите извършват на вашия сайт или приложение, с устройства на iOS 14, се извършва с помощта на новия протокол на Facebook – Aggregated Event Measurement.

  • Лимит от максимум 8 ивента на реализация на Pixel

Преди да оптимизирате кампаниите си за конкретно действие с Aggregated Event Measurement, трябва да верифицирате домейна си и имате възможност да конфигурирате до максимум 8 ивента в Events Manager, за които кампаниите ви могат да оптимизират. 

  • Промяна в отчета на потребителските данни за таргетиране

Приложенията и уеб конверсиите на Facebook вече няма да предоставят отчети за потребителите на iOS 14 по възраст, пол, регион и placement рекламата.

  • Нов Attribution Window

Facebook промени периода на реализацията само от 7 дни след клик (7-day click). Преди промените рекламодателите имаха възможност да избират между 7-day view, 28-day click и 28-day view.
Въпреки, че 7-day click е зададено по подразбиране, всеки рекламодател все още има възможност да избери един от следните времеви прозорец:

– 1-day click or view

– 7-day click or view 

– 1-day click

– 7-day click (default)


Доколко тази промяна се отразява на отчитането на резултатите варира от бизнес до бизнес и спрямо продуктовия сегмент. В случай че по-голямата част от реализациите ви се осъществяват в рамките на 7-дневния период, не би следвало да има силна промяна в отчитането (особено ако използвате широко насочване към по-евтини и/или безплатни продукти, които водят до бърза реализация). Най-силна промяна се забелязва при бизнеси, които предлагат продукти от по-скъп сегмент, или такива които отнемат по-дълго време преди да бъдат закупени. В такъв случай е доста вероятно финалната покупка да попадне извън 7-дневния период на атрибутиране.

 

Повишаването на цената на клик (CPC – cost-per-click)
Повишаването на цената на клик беше напълно очакван резултат вземайки предвид броя бизнеси, които се насочиха към e-commerce и промяната на потребителското поведение в резултат на Covid-19 пандемията. 

Основните причини са няколко:

  • Инвентарът на Facebook е ограничен 

Повече търговци на дребно изместиха фокуса си към електронната търговия, което доведе до по-голяма конкуренция в платформата. 

  • Увеличение на CPM

Броят на рекламодателите и конкуренцията в инвентара на Facebook нараства, докато броят на търсенето е почти същият, което води до увеличаване на CPM (cost per impression), от който вследствие зависи и повишаването на CPC. Но това не означава автоматично, че са необходими по-високи бюджети, а правилна стратегия. 

  • Качеството на рекламата е от значение

Generic рекламите все повече и повече водят до така наречения Fatigue. Facebook ограничава показването на реклами, които не смята, че отговарят на техните показатели за атрактивна реклама, която носи добро изживяване на потребителя.

Възможност за таргетиране на Conversion leads в Lead generation кампаниите

Вече съществува възможност да се таргетират само лийдове, които има по-голям потенциал да конвертират. Избирайки кампанията да оптимизира за Conversion Leads, рекламодателите имат възможност да показват рекламите само на такъв тип потребители.

Facebook changes Conversion leads Accella Digital Blog

Нова функция на ниво реклама за оптимизиране на рекламен текст на човек
На ниво реклама всеки рекламодател може да избере опцията, в която Facebook автоматично да разменя заглавието, описанието и основния текст, когато алгоритъмът сметне за най-подходящо, спрямо потребителя, на когото се показва рекламата. Тази нова функция наподобява начина, по който работят Responsive Search ads в Google ads.
Възползвайки се от новата актуализация, вече всеки бизнес (независимо малък или среден) може да предоставя по-персонализирано рекламно изживяване до всеки свой потребител.
Единственото, което трябва да направите, е на ниво реклама само да изберете “Optimize text per person”, а останалото ще свърши алгоритъмът за вас. 

Facebook changes Customized Text Accella Digital Blog

Кампании с оптимизация за обаждания
Продължаваме с промените на ниво реклама с още една актуализация – възможността кампаниите ви да оптимизират за обаждания, което би довело до по-добро представяне на рекламите и намаляване на цената за обаждане. Създаването на кампании, които да оптимизират за обаждания, е достъпно в два типа на кампании – Traffic и Lead generation.
За Traffic кампанията трябва да навигирате до ниво на реклама и да изберете Phone Call, като следва да въведете държавата и телефонния номер.
Facebook changes Call ads Accella Digital Blog
За Lead generation настройките са на ниво рекламен сет, в секцията Lead methods, където следва да изберете “Calls”.

Facebook changes Call ads Accella Digital Blog

Targeting Expansion на ниво рекламен сет вече е зададен по подразбиране
С Targeting Expansion Facebook насочва потенциално рекламодателите да използват повече широко таргетиране. Това е чудесна възможност, която има потенциал да доведе до по-добри резултати, но може да ограничи рекламодателите, които биха искали да използват по-тясно таргетиране в стратегията си. 

Промяната е свързана с това, че Targeting Expansion ще бъде зададен автоматично, когато оптимизираме за реализации, стойност на реализации или ивенти свързани с приложение, когато използваме Conversions тип на реклама. Когато отметката е зададена автоматично от платформата, рекламодателите няма да имат възможност да го променят. 

Facebook changes Targeting expansion Accella Digital Blog

Важно е да отбележим, че ако оптимизираме за други действия освен гореизброенит, Targeting Expansion отметката ще бъде зададена по подразбиране, но с възможност да се коригира.
Targeting Expansion има възможност да се прилага във всички типове на реклама, с изключение на Reach и Brand Awareness, а също така не може да се използва и при рекламиране на специална рекламна категория (Special Ad Category). 

С Targeting Expansion Facebook насочва потенциално рекламодателите да използват повече широко таргетиране. Това е чудесна възможност, която има потенциал да доведе до по-добри резултати, но може да ограничи рекламодателите, които биха искали да използват по-тясно таргетиране в стратегията си. 

Промяна в начина по който Facebook отчита броя потребителите и акаунтите им
Преди лице с акаунт във Facebook и акаунт в Instagram (независимо дали са „свързани“ или не) се броеше като един потребител. На дневен ред, ако тези два акаунта не са свързани в Accounts Center ще се отчитат като два отделни потребителя, дори и потребителят да използва един имейл адрес и телефонен номер.
В резултат на това се забелязва леко повишение на прогнозния размер на аудитория (Estimated Audience Size) и обхвата сред двете платформи (Facebook и Instagram), след като някои потребители се броят по два пъти.

Промяна на Potential Reach към Estimated Audience Size на ниво ad set
В продължение на гореспоменатата промяна свързана с преброяването на броя потребители е важно да отбележим, че Facebook промени и начина по който се показват прогнозите за обхвата на аудиторията на ниво рекламен сет. Преди имахме възможност да видим приблизителен брой от 100, 000 души до които можем да достигнем с рекламата ни. Сега можем да видим приблизителен диапазон от 100,000-200,000.
Тази актуализация няма пряко влияние върху показването на рекламата, единственото нещо, което се променя е начинът, по който се визуализира размера на аудиторията.

Таргетирането на потребители под 18 години въз основа на техните интереси не е възможно
От 23 август 2021г. опциите за насочване в платформата Detailed targeting, Custom Audiences, Lookalike audiences и запазени аудитории, които включват някои от посочените, вече не са налични за насочване на реклами към хора под 18 години в световен мащаб и 20 години в Тайланд и 21 години в Индонезия. Важно е да се отбележи, че тези промени имат ефект и върху кампаниите за обхват и честота (Reach and Frequency), тъй като се намалява броя на аудитрията в рекламните сетове, в които са таргетирани.

Ако имате нужда от съдействие, агенцията ни е специализирана в управление на резултатно ориентирани кампании. При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас за разговор или онлайн среща.